Công việc gần đây

Đối với thí sinh.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc tìm kiếm một công việc lý tưởng là không dễ dàng.
Tuy nhiên, chúng tôi biết và tin rằng luôn có đúng người cần tài năng độc đáo của bạn.

Làm thế nào để xin việc.

Chúng tôi đã tạo ra một luồng để tìm
một công việc tốt hơn dễ dàng ở Nhật Bản.

Duyệt công việc

Chúng tôi có việc làm trong lĩnh vực từ chăm sóc điều dưỡng
dịch vụ khách sạn để canh tác và xây dựng.

Tìm kiếm tài năng tốt nhất

 • Laura ********** Dịch giả

  Tokyo , 000 250.000 ~ JPY / tháng Nhật N2 - Trung cấp Anh thành thạo

  私 が 現在 勤 め て い る 会 社 は, 海外 向 け 製品 の 取 説 作成 を 主 な 業務 と し て お り, 私 は 翻 訳 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て 働 い て い ま す. 今 ま で 担当 し て き た 案件 に は, 1000 ペ ー ジ も あ る 文書 を 英語 に 翻 訳し た り, 英語 か ら 32 言語 に 翻 訳 す る な ど, 量 が 膨大 だ っ た り, 多 く の 言語 を 扱 う 仕事 が あ り ま し た. そ の 中 で 私 は 翻 訳 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て, お 客 様 の や り 取 り, 翻 訳 者 と の や り 取 り を 一 人 で 担当, ま た 専 門 用語 の 管理 な ど 翻 訳 品質 の 向上 や 工期 短縮 を 図 る た め, 既存 の 作業 工程 を 見 直 し, 新 し い 作業 方法 を 提案 · 実 行 し ま し た. こ の 様 な 大 き な プ ロ ジ ェ ク ト の 経 験 を 経 て, ス ケ ジ ュ ー ル 管理 な ど 全体 を俯瞰 す す す す す。引 き 継 ぐ 意志 を 皆 に 伝 え ま し た. そ れ に は 理由 が い く つ か あ り ま し た. ひ と つ は 自 分 が 担当 し て き た 仕事 の 経 験 が, 同僚 の 仕事 に も 活 か せ る と 思 い, 挑 戦 し て み た か っ た た め で す. ま た,自 分 の 能力 で 困難 な 状況 を 乗 り 越 え ら れ る 自信 が あ り, 他 の チ ー ム メ ン バ ー を 助 け た か っ た か ら で す. こ の 経 験 で 身 に つ い た こ と は, 適 切 な 時間 管理 の 方法 で す. 同時 並行 で 動 く 多数 の 仕事 を こ な すた め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め め

  HTML5 cơ bản - CSS3ExcelThông thạo tiếng NhậtTiếng Ý bản địaPowerPointPhiên dịch viên chuyên nghiệpBài kiểm tra TOEIC 895thiết kế webLời訳 支援 TRUYỀN THỐNG
 • Shashini ****** Giáo viên tiếng Anh

  Chiba ¥ 1500 / giờ Tiếng Nhật N5 - Sơ cấp Anh thành thạo

  Tôi là Shashini Stembo, đến từ Sri Lanka và hiện đang sống ở Ichikawa-shi, Chiba. Tôi đọc với sự nhiệt tình mở đầu của bạn được quảng cáo liên quan đến bài viết được đề cập ở trên. Tôi tự tin rằng kinh nghiệm làm việc trong quá khứ về tài chính ...

  Quản lý / Làm việc nhóm / Thuyết trình / Truyền thông
 • Shashini ****** Giáo viên tiếng Anh

  Chiba ¥ 1400 JPY / giờ Tiếng Nhật N5 - Sơ cấp Anh thành thạo

  Tôi là Shashini đến từ Sri Lanka và hiện đang sống ở Gyotoku dọc theo Tozai Line. Tôi đã hoàn thành cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ bằng tiếng Anh và sở hữu hơn sáu (6) năm làm việc ...

  Chăm sóc và bệnh nhânThân thiệnSự quản lý
 • Roberto ***** Tài chính

  nước Hà Lan ¥ 7.900.000 JPY / năm Tiếng Nhật N5 - Sơ cấp Anh thành thạo

  Quản lý tín dụng đa ngôn ngữ có kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính và 4 năm trong quản lý con người. Có kinh nghiệm trong thị trường B2B và B2C với kiến thức tốt về SAP - Microsoft Office - Dữ liệu ...

  Thị trường B2B và B2C có kiến thức tốt về SAPQuản lý tín dụngPhân tích dữ liệuThông thạo tiếng AnhThông thạo tiếng Tây Ban NhaTiếng Ý bản địaGiải quyết vấn đềQuản lý dự ánTuyển dụngQuản lý đội
 • Aris ******* Dịch vụ tài chính

  Ai-len , 000 7.000.000 JPY / năm Tiếng Nhật N5 - Sơ cấp Anh thành thạo

  Tôi đã làm việc trong mười lăm năm qua ở Dublin, độc quyền trong vai trò Ngân hàng Đầu tư và Tài chính; Tôi cam kết, với kinh nghiệm về Định cư, Hòa giải, Kho bạc và tôi hoàn toàn quen thuộc với thương mại ...

  Tây Ban Nha nâng caoTiếng Đức cơ bảnQuản lý tiền mặtDịch vụ khách hàngNguyên tắc tài chínhThông thạo tiếng AnhBản địa Hy LạpKinh nghiệm giám sátKiến thức vững chắc về vòng đời thương mại
 • Yaqoub ********* Chuyên gia giáo dục đại học (Tiến sĩ / Tiến sĩ xã hội học), Nhiếp ảnh gia, nhà nghiên cứu

  Ai-len , 000 300.000 yên / tháng Nhật Bản N3 - Trung cấp Tiếng anh

  Hồ sơ: Từ năm 2016, tôi đã làm việc từ xa cho một công ty khởi nghiệp hoạt động trên toàn cầu. Tôi chủ yếu làm việc trong lĩnh vực bán hàng và quản trị, tuy nhiên, tôi cũng tư vấn về phát triển kinh doanh và hỗ trợ ...

  Tư vấn Phát triển Kinh doanhBiên tập viênNhà giáo dụcNhiếp ảnh giaHiệu đínhnghiên cứu viênBán hàng và tiếp thị

Dành cho nhà tuyển dụng.

Sức mạnh của người nước ngoài trong lực lượng lao động Nhật Bản là rất cần thiết cho Nhật Bản.
Xem cách bạn có thể tìm thấy tài năng tốt nhất của ngành cho công ty của bạn.

Làm thế nào để tìm đúng người

Giải pháp thiết kế đặc biệt của chúng tôi
mang lại cho bạn tài năng tốt nhất một cách nhanh chóng.

Đăng việc

Tạo một bài đăng công việc miễn phí khi đăng ký.
Tạm thời& Công việc một lần, Bán thời gian và Công việc toàn thời gian,
đăng công việc của bạn và được biết đến bởi những người tìm việc.

Tìm tài năng tốt nhất thế giới.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trên thế giới.

Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi làm, chúng tôi tôn trọng và quan tâm đến cư dân nước ngoài.

Tham gia Kommot

VI
EN JA ZH KO ID MS TH PT NE ES VI